Joraform AB har sedan 1990 utvecklat och marknadsfört kompostmaskiner och mindre varmkomposter för lokal kompostering av hushållsavfall. 

Vi är ett kompostföretag med stor kunskap och erfarenhet av lyckad varmkompostering. Vi har samarbetat med Naturvårdsverket i komposteringsprojekt där flera hundra hushåll deltagit, Sveriges Lantbruksuniversitet har gjort analyser och odlingsförsök på färdig kompost. Joraform är i ständig utveckling. Det började med vår roterande varmkompost för det enskilda hushållet. Idén med den roterande kompostbehållaren som vi var först med på marknaden, har vi fortsatt att utveckla. Numera har vi lösningar för kompostering av matavfall för upp till flera hundra hushåll.

Joraform JK125

JK 125

Vår minsta manuella varmkompost

Yttermått 960×836 mm
Vikt 29 kg
Kapacitet Upp till 12 liter/vecka

4,295.00 Kr

Joraform JK270

JK 270

Vår medelstora manuella varmkompost

Yttermått 1160×886 mm
Vikt 38 kg
Kapacitet Upp till 30 liter/vecka

5,940.00 Kr

Joraform JK125

JK 400

Vår största manuella varmkompost

Yttermått 1400 x 800 mm
Vikt: 80 kg
Kapacitet: upp till 80 liter/vecka.

11,700.00 Kr

Enkel och bekväm varmkompostering

För att kompostera i storkompost behöver man inte vara någon expert på kompostering. I stort sett behöver man bara lära sig att sortera sitt avfall. Vid installation av kompost från Joraform ingår alltid en teoretisk-praktisk information till samtliga användare / boende.


JK 5100 – funktion, design, säkerhet och kvalitet


Så här fungerar det


Avfallet mals i kvarnen och hamnar i den första behållaren, processkammaren. Här bearbetas och luftas avfallet med en nyutvecklad blandningsteknik. Efter ungefår två veckor slussar blandningsmekanismen över materialet till den andra behållaren där eftermognadsprocessen tar vid. Eftermognadskammaren är utrustad med separat blandningsfunktion. JK 5100 är uppbyggd med två kammare vilket gör att avfallet alltid är efterkomposterat och att slutprodukten håller hög kvalitet.

Väl genomtänkt design

JK 5100 har tagits fram med tanken ”enkel och fräsch” som ledstjärna. Användaren behöver inte trycka på knappar eller ändra några inställningar. Det är bara att öppna luckan, kasta in sitt avfall och stänga. Maskinen är lätt att hålla ren och påfyllningsluckan är placerad på bekväm nivå, också för rullstolsburna personer. Kompostbehållarna är försedda med inspektionsluckor. JK 5100 kan också förses med en automatisk strödoserare.

Säkerheten framför allt

Maskinen har flera inbyggda säkerhetsfunktioner. Inkastluckan går inte att öppna under malning, och när luckan är öppen är kvarnmotorn låst. Blandare/luftare är inbyggda.

Hög kvalitet

JK 5100 har en robust och genuin konstruktion, tillverkad till största delen av rostfritt stål. De delar som slits mest är utbytbara för att ge maskinen optimal livslängd